Darbuotojų ir Kandidatų Vertinimas | People Link

Darbuotojų ir kandidatų vertinimas

Darbuotojų ir kandidatų vertinimas (,,Assessment Center“)

Profesionalus darbuotojų vertinimas, pasitelkiant ištobulintą asmenybės ir protinių sugebėjimų vertinimo sistemą, yra vienas geriausių būdų norint sužinoti, kurį kandidatą verta rinktis ir kuris jų sugebės ne tik atlikti pavestas užduotis, bet ir lengvai įsilies į kolektyvą, jam bus priimtina įmonės kultūra.

Įvertinimo centro metodas susideda iš trijų dalių:

1. Struktūruoto interviu, paremto į pasiekimus orientuota metodika;
2. Testų, vertinančių asmenines savybes ir protinius gebėjimus;
3. Praktinių užduočių, parengtų pagal vertinamas kompetencijas.

Tokiu būdu galime patikrinti tą pačią žmogaus kompetenciją net keletu metodų, todėl tikimybė padaryti klaidą stipriai sumažėja.

People Link naudoja Baltijos šalims specialiai sukurtą darbuotojų ar kandidatų testavimo sistemą – Tripod. Jau daugiau nei 20 metų veikianti kompanija, kuria psichologinius testus, kurie pritaikyti konkrečios šalies imčiai (šiuo atveju Lietuvos) leidžia objektyviai nustatyti žmogaus potencialą ir tinkamumą konkrečiai pozicijai ar kompanijai apskritai. Mūsų specialistai jau ilgą laiką naudoja šį metodą, todėl puikiai išmano Tripod taikymo principus bei rezultatų pateikimo ir interpretavimo ypatybes.

Kaip pastebi psichologė, Tripod testų konsultantė, Estijos karjeros asociacijos pirmininkė Liisa Raudsepp – nors testavimo procesas ir trunka ilgiau, tačiau jis žymiai labiau atsiperka ilgalaikėje perspektyvoje. Darbuotojų vertinimas yra paremtas didžiojo penketo teorija. Vertinami 5 kandidato savybės: atvirumas, ekstravertiškumas, mokėjimas sutarti, sąmoningumas ir stabilumas. Toks profesionalus, psichologų patvirtintas ir geriausiai mokslininkų ištyrinėtas metodas leidžia pastebėti net smulkiausius asmenybės ir protinių gebėjimų niuansus. Kurie gali būti varomasis arba stabdomasis veiksnys Jūsų įmonėje. Visai skirtingai – greitai atlikti, neprofesionalūs testai, lemia dažną darbuotojų kaitą, o tuo pačiu ir Jūsų įmonės, laiko ir energijos kaštų,  skirtų naujo darbuotojo apmokymui, eikvojimą. Todėl, kaip pabrėžia L. Raudsepp, geresnis sprendimas yra daugiau laiko skirti pradžioje – atrankos metu.

Mes vykdome Tripod testavimą skirtą kandidatams, jau esamiems darbuotojams, vadovams. Taip pat atliekame specifinių gebėjimų testus, kurie išryškina erdvinius ar vaizdinės informacijos suvokimo greičio ir tikslumo gebėjimus.  Vis dėlto dažniausiai Tripod modelis yra taikomas būtent darbuotojų atrankos metu.

Nemažai įmonių, vis dar nežino, kada yra tikslinga naudoti darbuotojų ar kandidatų vertinimą. Darbuotojų vertinimas Jums naudingas jei:

  • Planuojate savo darbuotojų karjerą bei mokymus;
  • Norite nustatyti darbuotojų potencialą bei kompetencijų augimo kryptis;
  • Vykdote reorganizaciją ar planuojate paaukštinti ar atleisti darbuotojus;
  • Siekiate padidinti darbuotojų motyvaciją ir efektyvumą darbe;
  • Keliate naujus tikslus darbuotojams ir norite atlikti jų siekimo kontrolę;
  • Neturite darbuotojų darbo vertinimo sistemos.

Visų šių aplinkybių metu – darbuotojų vertinimo sistema iš tiesų pasiteisina. Po atlikto darbuotojų ar kandidatų vertinimo – įmonės vadovams tampa paprasčiau apsispręsti dėl įmonės reorganizacijos ar paaukštinimo klausimų. Kadangi naudojami psichologiniai testai išmatuoja pamatines žmogaus savybes, kurios nėra linkusios kisti laike, tikimybė, kad suklysite priimdami, paaukštindami ar atleisdami Jūsų įmonės darbuotojus yra mažai tikėtina.

Siekiate teisingai įsivertinti darbuotojus?

Į visus Jūsų klausimus atsakys Rimgailė Samušytė
+370 665 20886