Kaip laimėti KOVĄ DĖL TALENTŲ 2016 – 2017 metais?

Vyresnioji konsultantė / Vadovaujanti partnerė Jurgita Lemešiūtė - Frejienė