Mūsų įrankiai

People Link to Business atrankos modelis Tripod asmenybės ir protinių gebėjimų vertinimas Tripod vadovo kompetencijų vertinimas 360 tyrimo modelis Darbuotojų pasitenkinimo / įsitraukimo tyrimo metodas Specifinių kompetencijų vertinimo įrankiai

PEOPLE LINK TO BUSINESS ATRANKOS MODELIS

Remdamiesi naujausiomis darbuotojų vertinimo tendencijomis, apjungėme elgesio (bihevioristinį) ir pasiekimų vertinimo metodikas ir sukūrėme unikalų People Link to Business kandidatų vertinimo modelį, kurį naudojame kiekvieno interviu su kandidatais metu.

Vertindami kandidatą atskirai įvertiname 4-is pagrindinius aspektus: profesinius gebėjimus, žmonių ir resursų valdymo gebėjimus, protinius gebėjimus ir asmeninį stilių bei motyvaciją. Vertindami renkame faktus-įrodymus, pagrindžiančius reikiamas kompetencijas konkrečiais pasiekimais.

Surinkę šią informaciją numatome, ar kandidatas sugebės pasiekti būsimos pozicijos ilgalaikius tikslus bei koks yra jo bei būsimosios organizacijos kultūrų suderinamumas.

People Link to Business kandidatų vertinimo modelis

TRIPOD ASMENYBĖS IR PROTINIŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMAS

Siekiant įvertinti kaip darbuotojas gebės įsisavinti naują informaciją, kaip greitai mokysis bei prognozuoti elgesį, naudojame Tripod asmenybės savybių klausimyną bei protinių gebėjimų vertinimo skales. Asmeninės savybės – tai pastovios, tik tam žmogui būdingos elgesio ir reagavimo formos. Nustatant emocinį stabilumą, ekstravertiškumą, atvirumą patirčiai, socialumą bei sąmoningumą galime prognozuoti kaip darbuotojas elgsis įvairiose situacijose. Tuo tarpu protinių gebėjimų skale įvertinami verbaliniai, aritmeriniai, erdviniai ir bendrieji gebėjimai leidžia daryti išvadas apie gebėjimą samprotauti, daryti apibendrinimus, spręsti abstrakčias problemas, numatyti mokymosi greitį ir kt.

TRIPOD VADOVO KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

Vadovų kompetencijoms įvertinti naudojame Tripod protinių gebėjimų bei asmeninių savybių skales, sukurtas įvertinti būtent vadovaujančio lygmens darbuotojų kompetencijoms. Naudojamas asmenybės savybių klausimynas leidžia įvertinti emocinį stabilumą, bendrą aktyvumą, orientaciją į santykius, orientaciją į rezultatą ir bendrą imlumą, atvirumą. Tuo tarpu protinių gebėjimų skalė padeda įvertinti bendrus protinius gebėjimus, nuo kurių priklauso gebėjimas samprotauti ir apibendrinti, efektyviai įsisavinti naujas žinias bei tiksliai spręsti profesines užduotis. Šių testų rezultatai naudingi ne tik priimant sprendimus pasirenkant geriausią kandidatą, tačiau ir pačiam vadovui siekiant geriau suprasti ir išnaudoti savo stipriąsias puses ir ugdyti tobulintinas savybes.

360 TYRIMO MODELIS

Tripod 360 grįžtamojo ryšio įrankis – tai internetinis klausimynas, kuriuo įvertinami įgūdžiai, reikalingi sėkmingai lyderystei, vadovavimui bei kitiems profesiniams vaidmenims.

Giluminis metodas, kurį atliekant įtraukiami vertintojai visuose organizacijos lygmenyse, leidžia sistemingai įvertinti individo ar grupės kompetencijas, suteikti grįžtamąjį ryšį apie darbo atlikimą. Išsamaus tyrimo metu surinkta informacija taip pat naudojama įvertinti ir gerinti visos organizacijos efektyvumą, išskirti, kokį poveikį organizacijai turi darbuotojo veiksmai.
Dažnai darbuotojai nežino, kokią įtaką jie turi savo kolegoms. Būtent 360 tyrimo metodas kolegoms suteikia galimybę pateikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį naudojant saugų, anonimišką ir sistematišką procesą, o darbuotojui pateikiamos išvados, kurios išgrynina sėkmę atnešančius aspektus bei vietas, kuriose dar reikėtų tobulintis.

DARBUOTOJŲ PASITENKINIMO / ĮSITRAUKIMO TYRIMO METODAS

Tripod išvystytas ir standartizuotas klausimynas naudojamas nustatyti darbuotojų pasitenkinimui darbu bei išskirti faktorius, kurie yra svarbūs jų motyvacijai ir įsitraukimas. Naudojant patikimą ir konfidencialumą užtikrinančią internetinę sistemą, įvertinamas ne tik bendrasis pasitenkinimas darbu, tačiau ir pateikiami išskaidyti rezultatai pagal įvairius faktorius (darbo aplinka, darbo organizavimas, atlyginimas ir priedų sistema ir kt.), kurie yra lyginami tarpusavyje; darbuotojų prašoma įvertinti, kiek faktorius yra svarbus ir kiek jie yra patenkinti faktoriaus buvimu kasdieniuose darbuose.

Sistema, suteikdama galimybę darbuotojams prisidėti prie kompanijos vystymo bei vadovavimo jai, leidžia suranguoti pačius kritiškiausius ir svarbiausius aspektus, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama optimaliai vystant kompaniją.

SPECIFINIŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ĮRANKIAI

Siekiant ne tik geriau įvertinti kandidatų asmenines savybes ar protinius gebėjimus, tačiau ir įsitikinti konkrečių profesinių kompetencijų stiprumu, naudojame specifinius kompetencijų vertinimų įrankius: buhalterinių žinių testus, simuliacines situacijas, užsienio kalbų testus ir kt. Esant poreikiui galime padėti Jums atrasti geriausius vertinimo įrankius Jūsų atrankai ar darbuotojų įvertinimui.